Chinese uitvaart


In de Chinese levensbeschouwingen speelt voorouderverering een belangrijke rol.


Bij een overlijden brandt men wierook en staat er op het huisaltaar een foto van de overledene met daarbij een lijst met namen van overleden ouders, grootouders en voorouders.

De mens: twee zielen, één lichaam


Chinezen geloven dat de mens twee zielen heeft.
De hun-ziel oftewel de spirituele ziel. Deze keert kort na overlijden terug naar de plaats van voor de geboorte: het westelijke paradijs.
De tweede ziel oftewel de po-ziel, is met het lichaam verbonden en blijft na de dood nog een tijd in het lichaam. Om te voorkomen dat de po-ziel het lichaam te snel verlaat, sluiten Chinezen de lichaamsopeningen van de dode af met stukjes jade.
Maar als het lichaam nog niet in de kist is gelegd, kan ook een mes op het lichaam de ziel beletten te vluchten. De offers en grafgiften zorgen ervoor dat de ziel in vrede afscheid kan nemen en hij de nabestaanden niet zal komen lastig vallen.

Vele offers


Tijdens de rituelen voorafgaand aan een Chinese begrafenis verbranden de nabestaanden grote hoeveelheden namaakgeld en andere symbolen.
Dit staat symbool voor de rijkdom die men de dode in de andere wereld toewenst. Ook worden er verschillende papieren nagemaakte voorwerpen worden verbrand om ervoor te zorgen dat hun geliefde van alle gemakken is voorzien.

Opnieuw geboren worden


Een geestelijke wast de overledene samen met de nabestaanden. Alles wat in aanraking is geweest met de overledene wordt later mee begraven.
De oudste zoon trekt de overledene meerdere lagen nieuwe kleren aan ter voorbereiding op de lange 'reis'. En offert hij een laatste maaltijd aan zijn overleden ouder door rijst in de mond te strooien. En krijgt de overledene een parel of een eenden- of ganzenei tussen de lippen. Dat symboliseert de wedergeboorte in het hiernamaals.
Als de kist wordt gesloten draaien de familieleden zich om. Hiermee voorkomen zij dat de ziel met de familie meegaat.

Traditioneel begraven Chinezen hun dierbaren


Het tijdstip en de plaats van begraven zijn van invloed op de relatie met de voorouders. De Feng Shui meester, boeddhistische monnik of priester berekent dit zorgvuldig.
De gemeenschap komt met gepaste kleding afscheid nemen. Zij houden allemaal met bandend wierook vast en buigen 3x.
Ook zullen er heel veel bloemen aanwezig zijn. En stapt iedere genodigde aan het einde van de uitvaart over een vuuroffer.

Wij zijn 24/7 bereikbaar via telefoon en e-mail


Stuur een bericht of bel bij overlijden direct met: 06 814 85 213
Uitvaart aanvragen