De spirituele kant


Wat gebeurt er na de dood? Het is niet zichtbaar, tastbaar, meetbaar of voelbaar wat er na de dood gebeurt.


Hoe gelovig of overtuigd je ook bent. Er is wel geprobeerd om een beeld te vormen, maar echt concreet is het niet.
Van heel dichtbij heb ik vlak voor het sterven van een dierbare vele onverklaarbare gebeurtenissen ervaren. Gebeurtenissen die je doen nadenken over de schoonheid van de dood. Het klinkt misschien een beetje zweverig, maar ik weet zeker dat er meer is tussen hemel en aarde. Je moet je er alleen wel voor openstellen. De dood brengt veel verdriet met zich mee. Wat bedoel ik dan met de schoonheid van de dood? Denk hierbij aan: reiken, voorspellende uitspraken en dromen.

1. Reiken naar een andere wereld


Iemand die in de laatste fase van leven komt, begint met het bewustzijn los te weken van het aardse bestaan.
Deze persoon krijgt inzicht in andere dimensies of ziet droombeelden. Wat heel typerend is in die fase, is het reiken: de stervende reikt met zijn hand of handen naar iets en heeft daar contact mee.
Dit zal er heel verwarrend uitzien. Dat komt doordat wij dat niet kunnen zien en ervaren. Je zou aan de stervende dierbare kunnen vragen wat de persoon ziet.
Beeld je een in wat er gebeurt. Misschien zijn het engelen, gidsen of andere overleden dierbaren.

2.Voorspellingen uitspraken


Als de dood bijna zijn intrede doet, kunnen stervende mensen treffende voorspellingen of uitspraken doen.
Zie dit niet als verwardheid, maar luister goed. Doordat zij zich losweken van het aardse hebben zij inzicht in zaken die voor andere onzichtbaar zijn.
Dit puzzelstukje valt op zijn plaats wanneer de voorspelling vlak na het overlijden plaatsvindt.

3. Dromen


Op het moment dat een dierbare komt te overlijden is de kans groot dat je hierover gaat dromen.
Vlak voor het overlijden toont iemand die gaat sterven zich vaak in dromen.
Dit gebeurt om aan te geven hoeveel liefde die persoon voor jou voelt. Koester deze dromen. Niet iedereen krijgt deze.

4. Aardse steun


Als je een overlijden mee mag maken, is dat intens, maar ook heel mooi.
Jouw betrokkenheid bij dit proces help jouw dierbare enorm. Sta niet alleen stil bij jouw eigen pijn en verdriet, maar stimuleer tot loslaten.
Dat klinkt helemaal niet fijn. Dat snap ik direct want je wilt niet dat iemand sterft, maar als jij vertrouwen uitstraalt en uitspreekt dat loslaten oké is, geeft dat de stervende een prettig en veilig gevoel.
Het moeilijkste aan sterven, is namelijk de verdrietige dierbaren achterlaten.
Er zijn mensen die in contact kunnen komen met uw dierbare. Een paragnost communiceren tussen het aardse en het hiernamaals.

Wij zijn 24/7 bereikbaar via telefoon en e-mail


Stuur een bericht of bel bij overlijden direct met: 06 814 85 213
Uitvaart aanvragen