Hindoeïstische/ Hindoestaanse uitvaart


De Hindoestaanse uitvaart is gebaseerd op de Veda’s. Bovendien zijn dit de oudste religieuze geschriften.


Als gevolg van eeuwenoude mondelinge tradities. Is een deel na vele eeuwen later op schrift is gesteld en onderdeel is geworden van de hindoegeschriften.

Reïncarnatie


Hoewel het hindoeïsme een samenhangend geheel is van religieuze stromingen, geloven alle hindoes in reïncarnatie oftewel wedergeboorte.
De mens maakt een kringloop van wedergeboortes door om uiteindelijk met Brahman, de oer energie of oerkracht, herenigd te worden. Na overlijden wordt het lichaam samen met de vijf elementen: water, vuur, ether, lucht en aarde terug geschonken aan de oerbron. Hindoes kiezen meestal voor een crematie omdat dit de snelste manier is om terug te gaan naar de bron. Dat is voor de familie geruststellender.

Rituelen vóór de uitvaart


Volgens de oude tradities sterft een hindoe thuis, omringd door nabestaanden en meestal in aanwezigheid van de pandit. Tijdens het leven zijn er zestien verschillende 'sanskara's', sacramenten of rituelen, die de overgang naar een andere levensfase markeren. Van de zestien overgangsrituelen binnen het hindoeïsme is er één ontzettend belangrijk bij het overlijdensritueel.
Een mannelijke nabestaande, bij voorkeur de oudste zoon, giet een druppel heilig water in de mond van de stervende. Dit water staat symbool voor leven, vergankelijkheid en oneindigheid. Na het overlijden legt de familie de overledene bij de ingang van het huis, het hoofd naar het zuiden gericht. Dat staat symbool voor de terugkeer naar de ‘schoot’ van Moeder Aarde. Men wast en versiert de overledene. Dit gebeurt bij voorkeur thuis, maar om praktische redenen ook vaak in een uitvaartcentrum.

De uitvaart en crematie


Vanuit het uitvaartcentrum gaat de rouwstoet via het huis van de overledene naar het crematorium. De pandit leidt de plechtigheid met offeringen, mantra’s en gebeden.

De Hindoeïstische uitvaart is heel sereen. De genodigden en directe familieleden zijn in het wit gekleed.
Tijdens de uitvaart "waken" de mannelijke familieleden achter de kist. Aan het einde van plechtigheid en de rituelen, mogen de aanwezigen laatste groet te brengen. Hierna sluit de familie de kist.
De overledene gaat nooit zonder familie naar de crematieruimte. Alleen mannen gaan mee om de verbranding op rituele wijze in gang te zetten.
De oudste zoon van de overledene voert een ‘doodskus’ uit om het lichaam symbolisch in brand te zetten. Dit doet hij door vijf maal met een brandende diya de mond van de overledene aan te raken, terwijl hij om de kist loopt.

Wat kenmerkt een Hindoeïstische uitvaart?


  • Binnen 36 uur crematie
  • Begeleid door een pandit
  • Asverstrooiing op zee (terug naar de heilige rivier de Ganges)
  • Pooja Samaan

Wij zijn 24/7 bereikbaar via telefoon en e-mail


Stuur een bericht of bel bij overlijden direct met: 06 814 85 213
Uitvaart aanvragen