Islamitische Uitvaart


In veel Islamitische gemeenschappen mogen vrouwen niet mee naar het graf. Bij de Dageraad respecteren wij dit en kunnen wij ervoor zorgen dat er een mannelijke uitvaartleider op de dag van de uitvaart meegaat. De meeste moslims in Nederland worden in land van herkomst begraven. Ook dit kunnen wij voor u verzorgen.


De Profeet Mohammed heeft aanbevolen dat men begraven moet worden waar men sterft. In Nederland zijn er diverse islamitische begraafplaatsen, vaak als onderdeel van een openbare begraafplaats. Omdat men toch bang is dat de graven in Nederland worden geruimd, zijn de uitvaarten op voorhand al zodanig voorbereid dat men terug kan naar land van herkomst

De Koran als voorbereiding op de dood


Bij een Islamitische uitvaart, tijdens het sterven van moslims en gedurende de dagen daarna worden voor zover mogelijk de rituelen en wetten in acht genomen. Op het sterfbed wordt soms nog een testament opgemaakt.
Daarnaast zorgen zij er ook voor dat alle schulden zijn voldaan voordat de laatste adem wordt uitgeblazen. Moslims die bepaalde religieuze plichten niet konden vervullen, geven op hun sterfbed vaak een deel van hun bezittingen als schenking aan de armen.
Op het moment dat kenbaar wordt dat de dood nadert zal een moslim een stervende nooit alleen laten en zal de belijdenis uitgesproken worden: ‘Ik getuig dat er geen God is behalve Allah en ik getuig dat Mohammed de profeet van Allah is.’
Over het omgaan met de overledene is de Islam zeer duidelijk: ‘Voor het lichaam moet men respect hebben in overeenstemming met het respect dat men voor de levende heeft. Het mag op geen enkele wijze verminkt, ontheiligd of verfraaid worden. Het moet zo veel mogelijk met rust worden gelaten.’

De rituele wassing


Na het overlijden sluit één van de aanwezigen de ogen van de overledene en bidt iedereen. Moslims spreken bij kennisgeving van de dood kort dit gebed uit: Innaa liIlayhi Wa Innaa Ilayhi Raaji’oon. Vertaling: Waarlijk Wij behoren tot Allah, en tot Allah zullen wij wederkeren . Het is niet toegestaan om te eten, drinken of te roken in aanwezigheid van een overledene. Ook is het is niet toegestaan om de overledene af te leggen.
De rituele wassing gebeurt soms thuis, maar meestal in een uitvaartcentrum of ziekenhuis dat daarvoor een speciale ruimte heeft. Bij de wassing is het lichaam met een lendendoek bedekt omdat men de geslachtsorganen niet mag zien.
Een man wordt door mannen verzorgd en een vrouw door vrouwen. Het lichaam wordt drie keer gewassen met water waaraan geurige stoffen zijn toegevoegd. Vervolgens wordt het lichaam in grote witte doeken zonder versiering gewikkeld en naar de moskee overgebracht.
Als een kist wordt gebruikt, wordt de overledene op zijn rechterzijde neergelegd. Moslims beschouwen het als hun plicht bij de overledene in de moskee aanwezig te zijn. De imam bidt bij het lichaam het Djanazah-gebed, het Dodengebed.

Begraven


Moslims willen zo spoedig mogelijk begraven worden en indien mogelijk zonder kist. Er wordt dan ook aan de arts gevraagd om de papieren ter bespoediging van de begrafenis in te vullen. In landen van herkomst volgt de begrafenis meestal binnen 24 uur na het overlijden.
Als een moslim in Nederland wordt begraven, brengen de mannen (vaak familie) de overledene in een kist eerst naar de moskee voor het Djanazah-gebed, vervolgens naar de islamitische begraafplaats De gemeenschap volgt de imam bij gebed en begrafenis. De traditie luidt dat zoveel mogelijk mannen uit de moslimgemeenschap de overledene op weg naar het graf een stukje dragen uit eerbetoon voor de overledene. In Orthodoxe kringen zijn vrouwen niet bij de begrafenis aanwezig.

Het gezicht richting Mekka


Bij het graf aangekomen wordt het lichaam uit de kist getild en in het graf op de rechterzijde gelegd, het aangezicht richting Mekka. Het graf wordt gedicht door Moslims. Van de overblijvende aarde worden twee bulten of een heuveltje gemaakt.
Meestal worden stenen geplaatst om de plaats aan te duiden. Het graf wordt niet versierd. Bij moslims is het de gewoonte dat er slechts één overledene in een graf komt te liggen. Het is een Islamitische regel dat een graf niet wordt geruimd.

'Het leven is eenmalig.
De stervende kan door gebed met zichzelf
en met God in het reine komen
en zielenrust vinden in het hiernamaals’

Wij zijn 24/7 bereikbaar via telefoon en e-mail


Stuur een bericht of bel bij overlijden direct met: 06 814 85 213
Uitvaart aanvragen