De verschillende verzekeringsvormen

Veel ouderen hebben ooit van hun ouders een Uitvaartpolis meegekregen. Het was vroeger in Nederland heel gebruikelijk dat er bij de geboorte of een korte tijd daarna een uitvaartverzekering werd afgesloten. Een polis waar destijds een paar cent voor werd betaald. Met een waarde tussen de soms 25,- en soms 400,- gulden. Vaak zijn deze polissen netjes afbetaald en rest er dus alleen nog het overgaan tot uitkeren. Gooi deze polissen niet weg want ook die leveren wat op! Wie wat bewaart heeft wat. In de praktijk heb ik gezien dat deze polissen vaak nog kunnen oplopen tot een mooi uit te keren bedrag.

Uitvaart aanvragen

Ardanta en A.S.R.

Heel veel van die oude verzekeringsmaatschappijen zijn verschillende keren overgenomen door diverse verzekeringsmaatschappijen. En uiteindelijk weer door Ardanta. Iedere verzekerde heeft daar ooit, jaren terug, een brief over gekregen. De oude polis heeft een ander polisnummer gekregen. Een nummer die makkelijker terug te vinden is in het systeem van Ardanta of uiteraard een andere verzekeringsmaatschappij. En omdat op al die oude polissen nog de waarde in gulden staat, heeft de verzekeraar dit omgerekend in euro’s.

Sinds 2023 is Ardanta opgegaan in een nog grotere verzekeraar, namelijk A.S.R.

a.s.r. Nederland is een beursgenoteerde Nederlandse verzekeringsgroep. a.s.r. voert de merken a.s.r. en Loyalis. In juli 2023 werden de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van AEGON overgenomen door a.s.r. En vanaf september 2023 is ook Ardanta opgegaan in deze grote verzekeraars gigant.

Ook hiervan hebben alle verzekeringsnemers en uitvaartondernemers, die bekend zijn bij de verzekeraar, een schrijven ontvangen.

Er zijn heel veel verzekeringsnemers en verzekerden die niet weten dat de A.S.R. (voorheen dus Ardanta) alleen een verzekeringsmaatschappij is. Als begrafenisondernemer en uitvaartleider kan ik zeggen dat het een zeer betrouwbare partij is.

Polis zelf innen

Na het indienen van alle benodigde documenten keert de verzekeraar vrij snel uit. Mocht u als nabestaande de polis zelf willen innen, wordt er vaak naar een verklaring van erfrecht gevraagd. Een verklaring van erfrecht kan alleen worden opgesteld door de notaris. De kosten hiervan komen uiteraard voor de nabestaanden en bedragen al snel minimaal €300,-.

Je doet er dus verstandig aan om deze administratieve handeling bij de uitvaartondernemer neer te leggen. De uitvaartondernemer zal een akte van cessie opstellen. Met deze akte draagt u de rechten van het vorderen van de polis over aan de begrafenisondernemer.

Zoals al eerder benoemd is de A.S.R. (voorheen Ardanta) geen uitvaartondernemer. U bent dus vrij in het kiezen van uw uitvaartverzorger. Ook de Dageraad mag dus benaderd worden voor het organiseren van de uitvaart. Of het nu gaat om een begrafenis of crematie. En in de toekomst zelfs de watercrematie.

Natura- kapitaal- en de natura sommenverzekeringen

Er zijn diverse manieren van verzekeren. De hele oude polissen zijn allemaal geldbedragen. Daarnaast bestaan er ook nog de natura- kapitaal- en de natura sommenverzekering. De eerste is vrij makkelijk uit te leggen. U betaalt of betaalde maandelijks een premie voor een dienstenpakket. Dit pakket bestaat vaak uit:

Een X aantal kaarten
Verzorging
Uitvaartkist
Enz

Het zijn dus allemaal diensten uit een vast pakket die niet inwisselbaar. Zodra u een keuze maakt wat niet in dit pakket zit. Neem bijvoorbeeld een andere kist of een andere afscheidslocatie. Dan worden daar extra kosten voor in rekening gebracht. Vaak wordt mij de vraag gesteld of een bepaalde dienst kan worden vervangen door een andere. Neem bijvoorbeeld de rouwauto vervangen voor een luxe kist. Of de overgebleven waarde aan rouwkaarten laten uitkeren.

Het antwoord hierop is: nee.

Een naturaverzekering is dus qua premie een goedkope verzekering, maar daar staat tegenover dat er geen keuzevrijheid is. Veel nabestaanden die ik spreek voelen zich hierdoor een beetje voor de gek gehouden. Want hun dierbare was toch goed verzekerd! En aan die stelling is ook niks gelogen. De verzekerde is goed verzekerd. Het enige minder fijne bijkomstigheid is dat het programma, zoals ik het maar even benoem, al klaarstaat. Alleen de datum was nog niet ingevuld.

Kapitaalverzekering

Tegenover de naturaverzekering staat de kapitaalverzekering. Zoals het woord al aangeeft, gaat het echt om een verzekering die uitkeert in geld.

Na overlijden wordt er een zak met geld uitgekeerd waarvan de uitvaart geregeld kan worden. De premie van deze vorm van verzekeraar ligt vaak hoger dan de premie van een naturaverzekering. Dat komt doordat hier de keuzevrijheid enorm groot is. Zonder dat daar een financieel gevolg aan vast zit voor de nabestaanden.

Als mij om advies wordt gevraagd, geef ik altijd aan dat een kapitaalverzekering beter is dan een naturapolis. Simpelweg vanwege de onbeperkte mogelijkheden. Nou ja, onbeperkt.. totdat het budget volledig is aangesproken en u, als nabestaande, liever niks bijbetaald. Maar ook dat is uiteraard een persoonlijke keuze.

De afwikkeling van de verzekering

De afwikkeling van de verzekering kan u het beste overlaten aan de begrafenisondernemer. Het scheelt u werk. En een verklaring van erfrecht aan te vragen.

De uitvaartondernemer zal de uitvaartnota tezamen met de getekende akte van cessie en een akte van overlijden aanleveren bij de verzekeraar. Tevens wordt er vaak gevraagd naar een kopie van het identiteitsbewijs van de opdrachtgever.

Wie is de opdrachtgever, zal u denken? Een term die niet eerder voorkwam. Bij het verzorgen van de uitvaart is altijd een opdrachtgever nodig. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor de uitvaartverzorger. En ook verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling.

En als laatste hebben we nog de natura-sommenverzekering. Deze vorm van verzekeren is eigenlijk, zoals de naam al doet vermoeden, een combinatie tussen een kapitaalverzekering en een naturaverzekering. Er wordt geen geld uitgekeerd, maar ook geen diensten. Als nabestaande mag u zelf op zoek gaan naar een uitvaartorganisatie. Deze organisatie moet alle geleverde diensten d.m.v. een factuur indienen bij de verzekeraar. Ardanta (A.S.R. verzekeringen) zal de factuur na controle betalen.

Het is echter zo dat een restant niet volledig wordt uitgekeerd. Meestal wordt er maar €500,- maximaal uitgekeerd aan de nabestaanden. Indien er meer overblijft dan is dat niet te innen bij de verzekeraar. Dit is een clausule waar heel weinig tot geen verzekeringsnemer zich van bewust is.

Bij de Dageraad Uitvaartverzorging B.V. geven wij wekelijks gratis advies over de diverse verzekeringsvormen. Na het inventariseren van uw wensen wordt er advies op maat gegeven. Veel mensen met een multiculturele achtergrond komen nadelig uit bij het afsluiten van een naturaverzekering.

Terwijl juist de gemiddelde Nederlander zich prima kan redden met deze verzekeringsvorm. Ik kan begrijpen dat dit een aparte uitspraak is. Ik zal mijn redenering iets toelichten. Bij mensen met een multiculturele achtergrond. Komen veel rituelen kijken zodra de dood zijn intrede heeft gemaakt. Al die mooie diepgewortelde rituelen brengen een kostenplaatje met zich mee.

Wij zijn 24/7 bereikbaar via telefoon en e-mail


Stuur een bericht of bel bij overlijden direct met: 06 814 85 213
Uitvaart aanvragen